Høringssvar fra Hallvard Olaisen

Dato: 22.09.2021

Dette forslaget støttes ikke og bør trekkes av flere grunner:

Forslaget kom 2 virkedager før et stortingsvalg med 10 dagers frist. Et så prinsipielt viktig forslag bør ikke legges ut når nasjonen er opptatt med et stortingsvalg, sammen med en svært kort frist. Dette bidrar til å redusere tillit til tiltak som ellers kan være fornuftig.

Corona utgjør ingen trussel mot samfunnet eller befolkningens helse. Alle som med noen grunn av rimelighet kan sies å være truet av korona, har kunnet vaksinere seg for flere måneder siden. Vaksinering av barn og unge må stoppes ASAP.

Smittevernloven som øverste styre i Norge bør avsluttes, slik at vi kan gå tilbake til en normal hverdag. Stol heller på at folk holder seg hjemme når de er syke, slik man gjorde normalt før 12. mars 2020.

Det er på tide å åpne opp igjen samfunnet og gi folk friheten tilbake. Vi har levd lenge nok under dette "Covid-regimet". Friske mennesker som stenges inne blir til slutt syke. ALLE kan bli syke av isolasjon!