Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 234048

Dato: 24.09.2021

Regjeringas forslag om å fortsette unntaksbestemmelsene i smittevernloven må forkastes!! Dette viser en helt grunnleggende mangel på forståelse for demokratiet og rettsstaten! Det er her unndratt offentlig debatt, at myndighetene nå vil videreføre hjemler til innføring av passersedler og tilnærmet fengsling av norske borgere som krysser grensen. Det er helt uhørt å foreslå en lov som gir helt vide fullmakter til å gjøre hva som helst! Det norske folk har også blitt ført bak lyset i en pågående valgkamp, da det ikke fremkommer noen steder at man har jobbet med en slik lov. Adgangen til ekstraordinære smitte-verntiltak skal ikke forlenges!!