Høringssvar fra Trond Åmås

Dato: 24.09.2021

Forslaget må avvises i sin helhet, både pga. uforsvarlig saksbehandling og fordi selve forslaget bryter med Grunnloven, menneskerettighetene og det å leve i et fritt demokrati.

Forslaget ble sendt på høring rett før valget med så kort høringsfrist at det ikke kunne bli tema i valgkampen og slik at det ikke blir noen offentlig debatt fordi media og politikkere er opptatt av valget og regjeringsforhandlinger.

Disse forskriftene skulle være midlertidige og ble laget under tidspress. Hvis de forlenges nå er det en fare for at de blir permanente. Man vet jo aldri hva framtiden bringer, så dermed kan samme begrunnelse brukes for å forlenge forskriftene også i juli 2022 når disse går ut, og slik kan det fortsette til de har blitt permanente. Det er ingen god ide å la lover og forskrifter laget under tidspress i en kritisk situasjon bli permanente.

Viktige argumenter mot forslaget er:

Koronasertifikat vil dele befolkningen inn i klasser, hvor den ene klassen får redusert frihet og deltakelse i forhold til den andre. Dette minner om apartheid og er prinsipielt helt feil. Her kan man se hvor langt de allerede har gått i Frankrike og USA med å stenge ute uvaksinerte både fra arbeidsliv og ellers.

Koronasertifikatet benytter helseopplysninger som er personlige og som skal behandles som sensitive personopplysninger. Å måtte vise fram koronasertifikat er dermed utlevering av sensitive personopplysninger. Det er også en fare for at når man først slipper opp på et område, så er det lettere å i neste omgang slippe opp for mer bruk av helseopplysninger på andre områder.

Vaksineringen skulle være "heilt frivillig" ifølge helseminister Bent Høie (Klassekampen 22. august 2020). Med en gang man innfører koronasertifikat har man i praksis innført vaksinasjonstvang, og det med eksperimentelle vaksiner som kun har betinget (midlertidig) godkjenning og som man ikke aner langtidseffektene av. Dette vil undergrave tilliten til koronavaksinene og kanskje også til det ordinære vaksinasjonsprogrammet. Jeg vet om folk som egentlig ikke ønsket vaksinen, men som allikevel lot seg vaksinere for å få koronasertifikat.

Koronasertifikat er en form for umyndiggjøring som viser at myndighetene ikke har tillit til egne borgere.

Koronasertifikat er en form for overvåkning som vil svekke tilliten til myndighetene og som fører oss nærmere en totalitær stat. Det er ikke verdig for et fritt og åpent demokrati. Nedstengningen pga. korona ble gjort i strid med Grunnloven og demokratiske prosesser har blitt tilsidesatt. Koronasertifikat er en fortsettelse på denne dårlige trenden.

Det er en fare for at når koronasertifikat først er innført, så er det vanskelig å bli kvitt. Erfaringene etter 12. mars 2020 viser at myndighetene er ivrigere i å sette i verk strengere restriksjoner enn å lette på restriksjonene.

Alle har blitt rammet av restriksjonene, så da bør man åpne opp på en måte som kommer alle til gode. Det er en fare for at hvis man innfører koronasertifikat, så blir det en sovepute som gjør at man slipper senere opp for den gruppen som ikke har koronasertifikat. En gruppe som etter hvert blir mindre og mindre, svakere og svakere, og som man da bare gir blaffen i.

Koronapolitikken med restriksjoner og disse forskriftene har ført til polarisering i befolkningen, der blant annet for eller imot vaksine splitter familier, venner og kollegaer.