Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 247713

Dato: 24.09.2021

Det er ingen ting som tilsier at vi skal leve under en unntakslov forlengelse så lenge Regjeringen har åpnet innreise til Norge og at samfunnet åpner.

Da må man som befolkning forvente at denne koronahjemmelen opphører.

Vi vet i dag at koronahjemmelen i smittevernsloven ble utarbeidet under press uten regulerende lovbehandling eller bred utredning høringer eller debatter i Stortinget.

Vi kan ikke leve med at befolkningen som er blitt satt sjakk matt ikke blir hørt.