Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 326343

Dato: 11.09.2021

Nei til forlengelse av brudd på bevegelsesfrihet og brudd på menneskerettigheter.