Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 330459

Dato: 11.09.2021

vi må ALDRI fravike kravet om at loven må følges!
Det er nettopp «unntakslover» som har gitt dere den makten dere nå bruker mot oss. Dere har satt de vanlige lover ut av kraft. Disse vanlige lovene må igjen følges.