Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 187031

Dato: 23.09.2021

Jeg sier et klart nei til forslaget om forlengelse av forskriftshjemel, inkl de øvrige punkt som denne høringen gjelder.