Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 183726

Dato: 23.09.2021

Nok er Nok!

Som overskriften tilsier, mener undertegnede at "Nok er Nok!"

Begrunnelsen min for det er basert på FHI sin anbefaling om å ha syn på "SARS-CoV-2" som en Innfluensa.

I min tids studier i biologi ved norsk Videregående hadde vi undervisning og studier i hva et virus er, og hvordan et virus kan påvirke mennesker forskjellig, da vi mennesker har forskjellige gener og virus i vår kropp. Dette er normal norsk lærdom fra grunnskole som jeg mener alle som har fulgt allered nevnte grunnskole bør ha lærdom av.

Videre vil jeg gå over til hvordan det fort kan føles å bli ved disse "restriksjonene" som forenværende norsk regjering har holdt på med. Det skaper en splittelse blant folket, og en type merking av folket som kan minne om tilstander lært i historietimene fra Andre Verdenskrig, som undertegnede lærte om i norsk grunnskole.

Det later til at styresmaktene i Norge annvender virkemiddelet "å passe på folket" for å få en splittelse og kontroll igjennom en uheldig situasjon vi har havnet i grunnet et Virus.

Vi trengte kontrollen en periode, det skal jeg være enig i, men når vi nå ser videre hva FHI, og våre to andre naboland Danmark og Sverige nå også vil åpne opp i en tilnærmet lik grad som før Sars-CoV-2 kom, så mener jeg at det er på sin plass at Norge nå gjør det samme.