Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 574418

Dato: 10.09.2021

Jeg sier nei til innføring av koronasertifikat!