Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 259329

Dato: 24.09.2021

Vaksinasjon i Norge er frivillig.Dersom vaksinasjon kreves for visse aktiviteter er den ikke lengre noe reelt frivillig valg. Vaksinepass er kun et skritt i et mer totalitært overvåkningssamfunn. Koronasertifikat vil frata de uvaksinerte grunnlovfestede rettigheter, og at dette er istid med menneskerettighetene i medhold av den europeiske Menneskerettskonvensjonen som er inkorporert i norsk rett og andre nasjonale bestemmelser. Koronasertifikat vil bli inngangsbillett til å ferdes fritt og delta i samfunnet. De uvaksinerte vil bli diskriminert basert på et medisinsk valg. Med andre ord: Nei til videreføring av koronasertifikatet som er en ufrivillig ordning uavhengig av vaksinestatus! Der er kunet kontrolltiltak, ikke et smitteverntiltak! OPPHEV KORONASERTIFIKATET OMGÅENDE!!