Høringssvar fra Roxana

Dato: 16.09.2021

Vaksinasjonen må avsluttast umiddelbart! Unga må ikkje bli vaksinert. Alle tiltak må leggast ned om døkke glade i folka døkka. Tenk fornuft. Eg seier NEI til endringar i smittevernlova!

Vedlegg