Høringssvar fra Svein K. Storetvedt

Dato: 18.09.2021

Tiltakene i smittevernloven er i brudd med Grunnlov og elementære menneskerettigheter. Vi har ikke vært i en situasjon av nød! Myndighetene har siste halvannet år gjort seg skyldig i grove brudd på elementære menneskerettigheter. Det de kaller for vaksine, oppfyller verken de juridiske eller medisinske egenskaper til en vaksine. Å forlenge noe som i utgangspunktet er gtrove brudd på menneskerettigheter er totalt uakseptabelt! Grunnlaget for denne loven er heller ikke dokumentert. Man mangler vitenskapelige evidenser på stort sett alle områder.

1. Det kan ikke bevises vitenskapelig at Virus er smittsom!

2. Det kan ikke vitenskapelig bevises at Virus er årsak til sykdom!

3. Det kan ikke dokumenteres vitenskapelig at masker har registrerbar virkning for viral infeksjon!

4. Det kan ikke teknisk bevises at SARS Cov2 er isolert fra andre celler fra syk person og testet! Man tar utgangspunkt i Sars Cov fra 2003 (Drosden rapporten) og mener at dette er "close enough"!

5. RT-PCR testen kan ikke påvise smittsom infeksjon. Den kan kun påvise Nukleinsyre. Det vil si døde cellerester. Ikke smittsom infeksjon. Testen kan derfor ikke si noen verdens ting om mennesker er syk. Asymptomatiske kan ikke smitte andre! Her finnes det heller ingen vitenskapelige bevis.

Frihetsberøvelse og segregering er ikke akseptabelt på dette grunnlag. Det er grunn til bekymring at dette i det hele tatt er en problemstilling! Jeg ser for meg at der vil følge et retslig etterspill etter denne svindelen som vil ramme politikere, media og forvaltning!

MVH Svein Storetvedt