Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 900246

Dato: 13.09.2021

Det er ingen grunn til å forlenge dette. Det har allerede var alt for lenge. Det bryter både grunnlov og menneskerettigheter, og blir benyttet helt uforholdsmessig.