Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 167997

Dato: 21.09.2021

Nei til forlengelse av forskriftshjemler om koronaserifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet, for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2. Mange nok har lidd under alle strenge restriksjoner. Mange har mistet jobbene sine, mange nødvendige helsetjenester har vært nede, og det har oppstått unødvendige helselidelser for folk som har måttet utsatt behandling eller ikke fått kommet inn til vanlig legetime. Eldre og syke har død uten sine kjære, med helsepersonell helt tildekket. Må ha vært forferdelig.

Testing og isolering av friske folk! Hva er det??

Få slutt på TISK og massevaksinering!. Og begynn å opplyse folket om alle alvorlige bivirkninger som flere og flere får. Dere er ansvarlige for disse menneskene, som har latt seg injisere etter massiv skremselspropaganda og dertil blitt syke av vaksinene. Sykere enn de ville blitt av korona, Hysteri og feilinformasjon. Massesuggesjon, trendy og enormt press som dere har satt på alle, særlig unge! Dere vet jo ikke engang hva vaksinene vil gjøre med kroppen på sikt!! Flere spesialister mener vaksinene vil ødelegge immunforsvaret. Hva da??