Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 704273

Dato: 13.09.2021

Nei til videre forlengelse av de midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven.

Dette står ikke i forhold til situasjonen og antall alvorlig syke og døde. Nå må Norge åpne opp, vi har levd i unntakstilstand lenge nok.

Nei til regjeringens hasteforslag! Nei til utarming av demokratiet.