Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 188340

Dato: 23.09.2021

Jeg vil minne om og forsterke ansvaret Regjeringen har og har hatt, og i 2020/21 har brutt på flere punkter. Barnevernsaksjonen peker nå på alvorlige brudd i vedlagte ansvarserklæring.

Tidligere regjering vil måtte svare for sine handlinger. Det stilles også strenge krav til kommende regjering når det kommer til menneskerett og barnas rett.

Ansvarserklæringen Regjeringen får via dette høringssvaret SKAL journalføres.

Om noe skulle skje barna etter vaksinering og eller PCR testing, vil dere stilles rettslig ansvarlige gjennom nasjonale og internasjonale domstoler.

Helhets bildet er nå godt dokumentert i ansvarserklæringen og på barnevernsaksjonen.no underbygget med forskning og studier og ansvarsfraskrivelse kan på ingen måte aksepteres.

Her medfølger Ansvarserklæringen i PDF og som nedlastbar PDF link:

https://barnevernsaksjonen.no/download/brev-til-skoler-og-barnehager-ansvarserklaering-fra-organisasjoner/?wpdmdl=9630

Lovverk og andre prinsipper er beskrevet og en rekke lover og regler er brutt av regjeringen siden Mars 2020 og frem til dags dato, kanskje den groveste feilen utover tildeling av grunnlovsstridig midlertidig forføyning er underleggelsen av ekperimentell "vaksine" teknologi (mRNA) innunder det ordinære vaksinasjonsprogram allerede våren 2020 før vi visste noe. Samtlige forsøk på utvidelse av midlertidig forføyning er ugyldig da det er godt dokumentert at dette ikke er en ekte pandemi, men opprettholdes av falske PCR utslag som så har blitt kommunisert som smittetall. Dette vil måtte etterforskes og er et direkte lovbrudd i seg selv. Feilaktig informasjon har blitt brukt til å hasteinnføre vaksinene under HØYT ulovlig press gjennom skolene, hvilket er brudd på grunnloven, en rekke internasjonale og nasjonale konvensjoner, lover og regler, samt menneskerettigheter og barnas rett.

Voksne mennesker i regjering bes nå lede med Prinsipp for minste inngripen”, spesielt overfor barna og skåne barn og unge, samt samfunnet mot videre påkjenninger i smitteverntiltak.

Det er følgelig særs alvorlig om regjeringen forlenger en lovstridig og grunnlovsstridig midlertidig forføyning eller endrer/innfører lover som bryter med menneskerett og barnas rett.

Refererer her til vår tidligere grundig underbyggede høringssvar rundt korona sertifikat og som tilsvar til høring rundt Koronakommisjonens rapport.

https://barnevernsaksjonen.no/dokumentarkiv/

Så vil vi minne om ansvar når det kommer til barnas helse, barnas rett og barnas beste prinsipp i henhold til barnekonvensjon, grunnlov og andre lover som regulerer atferd og handlinger tilknyttet barn og unge (0-18 år).

Les vår artikkel om Barnets rett her:

https://barnevernsaksjonen.no/barnas-rett/

Vedlegg