Høringssvar fra Rita Tonheim

Dato: 13.09.2021

Nei! Til endring av smitteloven.