Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 276845

Dato: 25.09.2021

Kvifor skal det innførast coronasertifikat? Dette er det mest usolidariske og udemokratiske som nokon gong er forsøkt snikinnført i eit såkalla demokrati. Byråkratiet har tatt makta i eigne hender og overkøyrer menneskjerettane nedfelt i grunnlova! Dette vert ikkje gløymt og no kjem avsløringane om kva og kven som har bestemt at smitte skal kallast farlig pandemi og at vaksiner er svaret på ein sjukdom vi ikkje har. Folket er ført bak lyset. Men heldigvis er ein stor del av befolkningen opplyst og våken. Å så frykt og å splitte folket har vore effektiv, og de har kunne sola dykk i glansen. Ein velkjend strategi som historia fortel oss har stor verknad for å få politisk makt og gjennomslag!

Eg vonar det finst nokre ærlege sjeler att blant politikarane!