Høringssvar fra Maria Schmidt

Dato: 21.09.2021

Jeg er sterkt imot en forlengelse av unntaksbestemmelsene i smittevernloven!