Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 489445

Dato: 12.09.2021

Det er helt uhørt og bruke barna på denne måten for og få foreldre til å vaksinere barna sine. Fhi sier at barn smitter i betydelig liten grad, at de ikke blir kritisk syke og at et fåtall vil trenger sykehus innleggelse. Nå skal ikke barn få reise med foreldrene sine på hytta eller bli med foreldrene på handletur til Svinesund. Dette er skandale og litt av et press dere prøver å legge på foreldre. Er ikke sittende regjering så opptatt av mobbing i skole? Dette er mobbing, utfrysning og er klart skille for barn som vil føle på at de ikke får delta på ting fordi foreldrene er oppegående og velger og ikke vaksinere barna sine med en eksperimentell vaksine som ikke er ferdig utprøvd enda. Dere skaper skille for barna her, og dere har ansvaret for lidelsene dere påfører barna!!!