Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 768139

Dato: 13.09.2021

Hva er dette for noe? Vi er ferdig med dette nå. Landet skal åpnes og restriksjoner skal fjernes i slutten av måneden, som lovet, og dere skal gi tilbake makten dere aldri spurte folket om å få og som dere har beholdt mektig mye lengre enn det noen gang var årsak til å ha.

At dere nå driver og skal prøve dere igjen bekrefter bare den skepsisen som har vokst i meg over de siste par årene; dette handler om makt og kontroll.