Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 274728

Dato: 25.09.2021

Det er brudd på menneskerettighetene, det er alvorlig stigmatisering ute i samfunnet, blant barn og voksne. Barn traumatiseres med å sykeliggjøre dem med testing. Vi skaper et samfunn med angst, splittelse, stigma og diskriminering. Mennesket har råderett over egen kropp og helse og sitt liv.