Høringssvar fra Klara Pettersen

Dato: 24.09.2021

Støtter skrivet fra vi foreldre som ikke ønsker masse testing av friske barn.