Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 122427

Dato: 15.09.2021

Det foreligger så mange beviser på at disse tiltakene ikke virker!!!

Tvertimot fører det til større og flere alvorlige konsekvenser vi kommer til å se følgende av i mange år fremover.

Som økt angst, depresjon, ensomhet, posttraumatisk stress, selvmord, økonomiske vanskeligheter for flere i befolkningen som igjen fører til negative konsekvenser.

Alt dette gir særlig økt belastning for barnefamilier og barn.

PCR testen er sterkt misvisende og gir høy andel feil positive tester, dette er bevist i det snart uendelige!!!

Det foreligger bevis for at naturlig immunitet er det beste!

nedstegninger, tester, restriksjoner osv, virker stressende på befolkningen, og stress bryter ned vårt naturlige immunforsvar.

Ett sterk immunforsvar bygges ved trygghet, glede, vi er ment å være i flokk - klemme, smile, konversere med andre, og utsettes for virus og bakterier, det styrker immunforsvaret.

Alt dette er meget vel dokumentert!!!

Så det regjeringen har holdt på med er ikke helsemessig forsvarlig, verken på psykisk eller fysisk helse.

Denne "dugnaden" er totalt feilslått, med overlegg!

Jeg ser med sterk bekymring for langtids konsekvensene av dette hos den kommende generasjon.

Danmark har nå opphørt sine restriksjoner etter pålegg fra Høyesterett, det finnes ikke lenger grunnlag for å kalle dette en "pandemi".