Høringssvar fra Kjell Einar Olsen

Dato: 22.09.2021

Ønsker regjeringen å fremprovosere konflikt?

Korona kan i dag umulig utgjøre en trussel mot samfunnet eller befolkningens helse. Alle som med noen grad av rimelighet kan sies å være truet av korona, har kunnet vaksinere seg for flere måneder siden. Myndighetene påstår selv at korona-vaksinen beskytter mot død og alvorlig sykdom. I det siste halvåret har svært få personer dødd av korona. Under 100 personer er innlagt på sykehus på grunn av korona. I Danmark, et land det er naturlig å sammenlikne seg med, er alle korona-tiltak nå opphevet.

I tillegg viser tall fra Israel og Massachusetts ( bekreftet av CDC) at fler og fler vaksinerte får covid (delta varianten) og blir mer syk enn det som er gjennomsnittlig for de som er uvaksinerte. Det er også bevist at vaksinen er med på å svekke immunforsvaret.

Når myndighetene til tross for dette tar til orde for å forlenge de tvangsmessige korona-tiltakene, kan dette umulig dreie seg om hensynet til folkehelsen. Jeg klarer bare å finne tre forklaringer: 1) Myndighetene ønsker å teste ut tiltak for å kontrollere befolkningen. 2) Erna Solberg og kretsen rundt henne, som regner med å tape valget, ønsker seg internasjonale toppjobber og vil derfor ha et perfekt smittevernsregime på CV-en. 3) Befolkningen i Norge er med i et planlagt folkemord. Kun ensidig informasjon, ikke rom for debatt, på tvunget vaksinering, dårlig oppfølging og vurdering av vaksine effekt og bivirkninger, innkjøp av nesten 2 millioner Body bags... (forventes det et stort behov, eller...)

Mange har allerede forstått at korona-tiltakene ikke dreier seg om folkehelsen, knapt noen er lenger redd for korona, og skepsisen til korona-tiltakene er økende. Dersom myndighetene likevel forsøker å videreføre korona-tiltakene, som mange i dag oppfatter som et korona-diktatur, vil dette ikke bare undergrave tilliten til det politiske systemet og statsmakten, men vil kunne fremprovosere aktiv motstand fra befolkningen.

Kjell Einar Olsen

Fysioterapeut