Høringssvar fra Wenche Sand selstø

Dato: 13.09.2021

Ønsker å protestere på videreføring av coronatiltak. Det er ikke behov for tiltakene lenger. Den sårbare gruppa er vaksinert og så og si i gen dør eller blir alvorlig syke av corona lenger. Nå må dette coronadiktaturet opphøre! Det er mistenkelig at dere ønsker å videreføre tiltakene når situasjonen er slik den er og når land som vi sammenlikner oss med, Sverige og Danmark, er i ferd med å avvikle alle tiltakene. Regjeringen mister den lille resten av troverdighet de har igjen dersom dere viderefører tiltakene!