Høringssvar fra Ingebjørg S. Folgerø

Dato: 24.09.2021

Jeg støtter fullt ut forslaget som er framlagt til høring.