Høringssvar fra Odd Arvid Johansen

Dato: 15.09.2021

Jeg vil slåss mot forslaget om forlengelse med alt jeg kan. Håndteringen av denne pandemien har vært grunnlovsstridig og basert seg på å skape og å spre frykt for å tilegne seg makt. Dette burde vært stoppet for lenge siden.