Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 266534

Dato: 24.09.2021

Til regjeringen, folkevalgte, og helsemyndighetene som helse- og omsorgsdepartementet!

Dere påstår å hjelpe folket, men istedenfor misbruker dere makten overfor folket, og ødelegger velferdsstaten, skulle dere videre fortsette med en forlengelse av smittevernloven. Nok er nok!

Folk som ikke er lettlurte vet at dere forråder det norske folket på det groveste. Det finnes mange gode kvalifiserte fagpersoner der ute overalt i verden som sier dere imot. Allikevel forbyr dere debatt om corona-tematikk, og med hjelp av media blir alt og alle sensurert og stemplet som konspirasjonsteoretikere. Dere forsetter å spre løgn og propaganda, og finner på lover og regler som hindrer ytringsfriheten, bevegelsesfriheten og selvbestemmelsen over sin egen kropp og helse. Dette med uvitenskapelig kunnsskap og politikk som strider mot den norske grunnloven.

Tallene og logisk fornunft snakker også for seg selv.

I flere land har høyesteretten gått sterkt imot "corona-smittevernpolitikken" med klare ord, om regjeringenes brudd og misbruk av "grunnleggende rettigheter".

Grunnloven står sterkere og ovenfor corona-smittevernloven!

I tillegg tilsidesetter dere "Nürnbergkoden 1947", og "internasjonale menneskerettigheter"!

Dere påstår at "vaksinen" som er en syntestisk uprøvd injeksjon og blir påtvunget menneskeheten, nå også barna (spedbarn i neste rekke?) er vår eneste redning(?). Sannheten er at den er bare hastegodkjent og uten kjennskap på langtidsvirkninger(?), som for eksempel svineinfluensa viste oss allerede i 2009!

Jeg avstår sterk fra en nasjonal kontrollstat og global kontroll.

Dermed er jeg sterk imot ID-koronasertifikat, karantenehotell, isolering, smittekarantene, maskebruk, PCR-testing og generell all corona-smittevern-lov-politikken.

Jeg ber innstendig dere folkevalgte om å akseptere og ivaretar mine, familien min og andres rettigheter som ytrings- og bevegelsesfriheten, retten til å bestemme overfor seg selv, sin egen kropp og helse.

Jeg ber dere innstendig å avslutte med corona-smittevern-lov-politikken. Vi trenger ikke dette lenger. Vi trenger å leve ett "normalt" liv. Vi trenger en velfungerende velferdsordningen. Vi trenger demokratiske, menneskelige samfunnsordninger.

Informasjoner og kildene til min argumentasjon mot all corona-smittevern-lov-politikken er mange, og trengs ikke å tilføre her (det er så mye stoff at dette ikke har plass her).

Jeg ber dere innstendig om å ikke følge opp helse- og omsorgsdepartementets forespørsel om forlengelse av smittevernloven angående corona (sars-cov-2). Vi trenger å åpne opp og leve fritt.

Dødstallene er meget lave fram mot 70 år, og over dette er overlevelse mot 95%, med behandling også opptil 100%.

Jeg ber dere ikke å støtte opp økonomisk og bruke våre skattepenger til en multi-millliardær som Bill Gates! Og ber dere ikke å følge opp globalistenes ønske om å eie menneske og kontrollere det.

Vedlegg:

"Moreover, in a March 2020 TED Talk interview, billionaire vaccine investor Bill Gates already predicted - or rather, announced - that "eventually what we'll have to have is certificates of who's a recovered person, who's a vaccinated person" and "so eventually there will be this digital immunity proof that will help facilitate the global reopening up."