Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 192444

Dato: 23.09.2021

Jeg samtykker ikke til disse endringene. Nå er tiden inne for politikere i maktposisjoner å tenke med hjertet også. Jeg ser på en forlengelse som et stort overgrep mot den norske befolkningen, og dere må før eller siden stilles til ansvar.

Der finnes ingen faglig begrunnelse for det press og den ensidige vinklingen som dere makthavere nå driver med. Vaksineringen av barn er også svært bekymringsfullt, og uten god faglig begrunnelse.

Sørg for at dette ikke gjennomføres!