Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 137071

Dato: 16.09.2021

Dette lovforslaget er helt forkastelig! Det viser en helt grunnleggende mangel på forståelse for demokratiet, rettsstaten og de prinsipielle sidene.

Det finnes ingen grunn til at Stortinget eller regjeringen bør føle seg bundet av et forslag som er så dårlig underbygd, som ikke har vært reelt belyst i en høring og som eventuelt vil få svært vidtrekkende konsekvenser for det norske samfunnet minst fram til sommeren 2022. Dette at myndighetene nå vil videreføre hjemler til innføring av passersedler og tilnærmet fengsling av norske borgere som krysser grensen er helt utenkelig, er det er sterkt ønske om at bli det nye “Nord-Korea”?

Den nye regjeringen bør legge opp til en bred offentlig debatt med oppsummering av erfaringer og grundig faglig belysning av spørsmålene. Det må også gjøres konsekvensutredninger, noe den avtroppende regjeringen ALDRI gjorde.

Jeg synes den nye regjeringen skal legge opp til en bred offentlig debatt om fordelene og ulempene ved de foreslåtte tiltakene, og utvide høringsfristen betydelig.