Høringssvar fra Øyvind Kjærnet

Dato: 18.09.2021

Dette er brudd på Nurnberg konvensjonen og helsinki erklæringen.