Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 119931

Dato: 14.09.2021

Jeg oppfatter krisehåndteringen gjennom hele denne perioden som preget av politiske og økonomiske hensyn. Seriøs og viktig forskning, analyse og statistikk har blitt ignorert, og i noen tilfeller sensurert. Jeg forventer uavhengige og politisk/økonomisk nøytrale aktører fra alle relevante fagområder til å finne de beste løsningene i slike situasjoner.

I samtale med lege, og under taushetsplikt, vil jeg velge hvilken behandling jeg er komfortabel med. Jeg kan ikke støtte dette forslaget.