Høringssvar fra Pål Sundt Fredriksen

Dato: 23.09.2021

Jeg samtykker ikke