Høringssvar fra Pensjonert psykiatrisk sykepleier.

Dato: 24.09.2021

Ingen forlengelse av midlertidige forskrifter!