Høringssvar fra Ståle Bye Myrvang

Dato: 12.09.2021

Hva er grunnen til at Norge forlenger tiltakene mens våre naboer avslutter nå? De fleste er vaksinert, smitten er størst blant yngre som ikke blir syke i stor grad hva er da årsaken til dette?