Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 230611

Dato: 24.09.2021

Regjeringens forslag om å fortsette unntaksbestemmelsene i smittevernloven må forkastes.

Før noe som helst skal fortsettes må det stilles krav om konsekvensutredning av unntakstilstand vi har hatt i de siste to årene og hva er resultater av den. Konsekvensutredning må utføres av uavhengige.

Vi har i de siste to årene opplevd konsekvensene av at regjering får utvidede fullmakter. Vi har sett hvor destruktiv dette er for oss som individer og for samfunnet vi lever i, samtidig som ikke hadde noen betydning for smittesituasjon.

Vi kan ikke fortsette å tillate flere brudd på menneskerettigheter, brudd på Nurembergtraktaten, krenkelse av individets rett til å bestemme over eget kropp og hva slags medisinsk behandling aksepteres, fjerning av rett til fri bevegelse.

Medisinske eksperimenter med ikke godkjent genterapi som kan føre til tidlig død og skader, uten samtykke fra berørte er en kriminell handling, som må straffes for først.

Videre fullmakter som karantene, isolering, tvungen behandling i psykiatrien vil påføre enda mer skade og føre til totalitær helsetyrani, som vi ser nå i Australia og Canada. Ingen med logisk tenkning i behold ønsker seg en slik utvikling i Norge og alle som har behold forstand må stoppe dette.

Vi har fortsatt mulighet til å stoppe dette. Si nei til regjeringens planer, vi gir ikke vår aksept til dette. Nok er Nok. Det er nok skader påført samfunnet og enkeltindivider, barn, familier og bedrifter. Vi har hatt nok av lidelser og nå kommer også bivirkninger av genterapi som regjering har utsatt hele samfunnet for.