Høringssvar fra Sanja A.Flåten

Dato: 16.09.2021

Svartype: Uten merknad

Ser på foreslåtte forlengelser som på brudd på menneskeretighetter og stor fare for demokrati i dette landet