Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 230305

Dato: 11.09.2021

Jeg vil gjerne protestere mot at regjeringen har bedt om forlengelse av dissee frihetsberøvende "midlertidige" hjemlene, uten noen som helst offentlig debatt. Regjeringen har holdt stille om dette under valgkampen, og nå som den er over, gjør de som de vil. Som nordmann bosatt i utlandet mener jeg at tiltak som karantenehotell er eksempel på brudd på menneskerettighetene, da dette har gjort det svært vanskelig for meg å besøke min familie i hjemlandet de siste par årene. At slike tiltak som berører oss alle blir vedtatt uten vesentlig offentlig debatt er forkastelig!