Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 155316

Dato: 19.09.2021

Dette bør ikke gå igjennom og er grunnlovsstridig. Vi bør ikke ha koronapass og flere innskrenkninger.