Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 407397

Dato: 12.09.2021

Folket er ikke tjent med å bli fratatt sine selvfølgelige menneskerettigheter, dvs. miste sin bevegelsesfrihet, retten til utdannelse og arbeid samt delta i vanlige samfunnsaktiviteter mm.

Folket er ikke tjent med å underlegges et totalitært regime som det siste året har påført folket enorme tiltaksbyrder, og nå vil utsette dem for ytterligere maktmisbruk i form av en passerseddel.