Høringssvar fra Trude Malthe og Øystein Thomassen

Dato: 17.09.2021

Lovforslaget er i strid med grunnleggende menneskerettigheter.

Forslaget støttes ikke og bør trekkes av både prinsipielle og faglig grunner.

Regjeringen Solberg foreslo dette to virkedager før stortingsvalget og med bare 10 dagers høringsfrist. Det smaker av manipulering når dette prinsipielt viktige forslaget legges ut når nasjonen er opptatt med et stortingsvalg, sammen med en urkort frist.

Regjeringen som stod bak forslaget, er nå valgt bort, og vi får håpe det kan gi bedre tider.

Det smitteverndiktaturet som tiltakene de siste to årene smaker av, er ikke faglig medisinsk forankret, viser uttalelser fra kvalifiserte leger, professorer og forskere.

Det burde være åpenbart hvorfor dette må sies nei til. Det er medisinsk nybrottsarbeid å ha det smittevern-fokuset som er gjennomført i Norge over de siste18 mnd. Sammen med feil bruk av PCR testen (45x, etc), har det ført til et fryktregime i befolkningen som river og sliter i samfunnskulturen. Det skapes uro, dogmatisering, mobbing og stigmatisering av selv våre yngste. Barna bør skjermes, ikke rives med i et fryktregime skapt av de av oss som skulle vært mer voksne.

Den nye regjeringen oppfordres på det sterkeste til å gjøre helt nye grep, på dette og andre viktige områder for landets ve og vel.