Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 173427

Dato: 22.09.2021

Hele opplegget med falsk pandemi og en vaksine som ikke er en vaksine er ulovlig iht grunnlov, Nurnbergkodene og Helsinkierklæringen og må stoppes.

Glenn Ager.Wick