Høringssvar fra Øivind Hille

Dato: 21.09.2021

Norge har tradisjonelt vært et tillitsbasert samfunn der folk har høy tillit til myndighetene. Det tas informerte beslutninger og noe av det viktigste i demokratiet er at også mindretallet blir hørt og tatt hensyn til. Høyt tillitsnivå i samfunnet gir seg utslag i blant annet i høy skattemoral, høy dugnadsvilje og høflige omgangsformer mellom folk. Under pandemien ser vi at uenigheter mellom folk om flere av de tvangsmessige tiltakene (ofte uten faglige gode begrunnelser) som stengte skoler, munnbind, koronasertifikat, såkalt hotellkarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet skaper konflikter og ødelegger gode mellommenneskelige forhold. En forlengelse av disse tiltakene når befolkningen i det store og hele er vaksinert er ikke akseptabelt og vil kunne ramme en normalisering av det tillitsbaserte samfunnet på lang sikt. Dette er større en en pandemi og det forventes at myndighetene nå klarer å balansere sluttfasen av en pandemi mot andre samfunnsinteresser