Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 235554

Dato: 24.09.2021

Nei, dette er jeg sterkt imot!