Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 125239

Dato: 15.09.2021

Grensebeboere som jobber på svensk side har blitt trakasert i snart 2 år på grensen til Trøndelag. Politi har avvist norske innbyggere på grunn av for lite hus bla. Utifrå karantene regler. Norsk innbygger ble straffet/ etterforsket for brudd på covidforskrift deretter henlagt da han kom ti minutter for sent til grensen stengte. Samer har unntak i koronaloven til å passere grensen men ikke Grensebeboere. Retten til å reise hjem til egen eiendom i Norge fra Sverige er brutt der Grunnlovens §106 sier hvilke rett man har til eget hus.Disse coronaregler må brukes rundt de store byer og flyplasser som Gardermoen. Det er fly og globetrottere som må stanses for importsmitte ikke oss grensebeboere som knapt ser folk og bor på fjellet i egen gård uten kontakt med mennesker. Det er Stortinget som har sovet i timen og som ikke har fulgt opp Gro Harlem Brundtland sin plan for mange år siden. Stop trakassering av Grensebeboere.