Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 827188

Dato: 13.09.2021

Nei.

På nåværende tidspunkt vil folk flest i befolkningen allerede ha fått tilbud om vaksinering, det er intet argument en kan bruke for å forlenge dagens innskrenkende tiltak som ikke kan brukes på hvilet som helst annet tidspunkt senere.

Det er viktig å verne om de frihetene nordmenn nå har ofret siden tiltakene begynte, det er gjort en monumental innsats som utvilsomt har redusert livskvaliteten til folk flest.

Nå er det på tide med gjenåpning - å fjerne all risiko fra dagliglivet sitt vil ikke være mulig uten å ødelegge alt vi i utgangspunktet vil beskytte.