Høringssvar fra Bente Knoph Grønn-Nielsen

Dato: 24.09.2021

Jeg er svært meget imot å forlenge ovennevnte hjemler i smittevernloven.