Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 493287

Dato: 12.09.2021

SLUTT, JEG SA SLUTT, MED DETTE KORONATULLET OG NEDSTENGNINGER OSV.'VI VIL IKKE HA TVANGSVAKSINERING, KORONASERTIFIKAT OG AT STATEN NÅR SOM HELST KAN INNDRA VÅR FRIHET. DET SKAL DEN IKKE. IKKE PÅ GRUNN AV SMITTEVERN OG IKKE PÅ GRUNN AV ANDRE TING. HOLD DERE FOR GODE TIL DETTE. JEG NEKTER Å HA DET SÅNN, JEG HAR MIN GUDGITTE FRIHET OG INGEN KAN TA DEN FRA MEG. VI VET HVEM DERE TJENER OG HVA DERES OPPDRAGSGIVERE SIER TIL DERE AT DERE SKAL GJØRE, MEN DETTE ER REN ONDSKAP, OG GUD HERREN SKAL STRAFFE DERE SOM TYNER FOLK PÅ DENNE MÅTEN OG SKAPER STADIG FRYKT. MEN DET ER GUD SOM BESTEMMER, OG DERE KAN BARE GÅ TIL HAN SIER STOPP. OMVEND DERE TIL JESUS KRISTUS ELLERS HAVNER DERE I HELVETE TIL EVIG PINE. DETTE ER BIBELENS ORD. TA DISSE ORD TIL ETTERRETNING, DET BER JEG DERE INNSTENDIG OM , BÅDE SOM PRIVATMENNESKER OG POLITIKERE. DETTE ER ALVOR. DEN ENESTE MÅTEN Å UNNGÅ GUDS DOM OVER SITT LIV OG SINE GJERNINGER , ER Å TRO PÅ HANS SØNN JESUS KRISTUS . DET GJELDER ALLE MENNESKER. SNART HENTER JESUS SIN BRUD, DVS DE SOM TROR PÅ HANS NAVN. DEN SOM DA STÅR IGJEN PÅ JORD, OG IKKE FÅR VÆRE MED I BORTRYKKELSEN, MÅ GJENNOMGÅ TRENGSELSTIDEN PÅ JORDEN. DET BLIR EN SÅ GRUFULL TID SOM DET ALDRI HAR VÆRT PÅ JORD FØR, UNDER ANTIKRISTS STYRE. FØR VÅR HERRE GJENOPPRETTER FREDEN FOR EVIG.SØK HERREN MENS HAN FINNES, KALL PÅ HAM DEN STUND HAN ER NÆR