Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 105396

Dato: 10.09.2021

Nei, dette støtter jeg overhodet ikke og jeg ser på det som et brudd på menneskerettighetene våre.